CIWA AR

Categorie: alcoholonthouding
ontwenning alcolhol ciwa-ar alcoholonthouding

Omschrijving:

Om alcoholonthouding te monitoren wordt in alle relevante richtlijnen de Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol revised (CIWA-Ar) aanbevolen. De CIWA-Ar lijkt de gouden standaard om alcoholonthouding op tien relevante symptoomgroepen te monitoren.

De CIWA-Ar geeft een maat voor de ernst van de alcoholonthouding en kan ingezet worden bij het (symptoomtriggered) toedienen van medicatie. De CIWA-Ar schaal is het meest sensitieve instrument voor assessment van patiëntervaringen in relatie tot alcoholonthouding en is bedoeld om tijdens de detoxificatieperiode verschillende keren af te nemen. Afname duurt enkele minuten. (richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen, 2017)

Afname van de CIWA-Ar vraagt goede scholing/ervaring van de afnemers in het observeren van onthoudingsverschijnselen. Ondanks dat er in publicaties van onder andere (Dom e.a., 2004; Sullivan e.a., 1989) gesproken wordt over een afkappunt van ‘tien’ kiest de werkgroep ervoor een afkappunt van ‘acht’ te hanteren. De werkgroep houdt dit afkappunt aan aangezien bij de meeste en meest recente onderzoeken naar het symptoomtriggered toedienen van benzodiazepinen deze cut-off waarde wordt gebruikt. Daarnaast is het zo dat symptoomtriggered detoxificeren als mogelijk snellere detoxificatie met minder medicatie load genoemd wordt en deze detoxificatie vooral met een cutoff waarde van de CIWA-Ar van ‘acht’ onderzocht en veilig bevonden is.

Voor vragen of opmerkingen mail gerust: Daan

Gepubliceerd op: 06-04-2020 07:54:14
Direct naar vragenlijst

Vragen

  • MISSELIJKHEID EN BRAKEN
  • TREMOR
  • PAROXYSMAAL ZWETEN
  • TACTIELE STOORNISSEN
  • AUDITIEVE STOORNISSEN
  • VISUELE STOORNISSEN
  • ANGST
  • OPWINDING
  • HOOFDPIJN, VOL GEVOEL IN HET HOOFD
  • ORIENTATIE EN OMNEVELD BEWUSTZIJN
Direct naar vragenlijst